Zalo

NỘI THẤT SẢN PHẨM

• Nhà máy sản xuất trực tiếp chi phí tối ưu

• Hệ thống vật liệu sử dụng đạt tiêu chuẩn E0-E1

• Là đại lý cấp 1 trên tất cả hệ thống cung cấp vật liệu phụ kiện Việt Nam

• Là đơn vị tư vấn hoàn thiện cho rất nhiều kiến trúc sưsư về kỹ thuật đồ nội thất

• Cung cấp nhanh chóng và chất lượng với 2 nhà máy sản xuất 5000m2 và hơn 15 phân xưởng nhỏ