Zalo

Mr Kim Huyn Ill – KOVICONS JSC

Các bạn làm tôi bất ngờ. Tôi đã từng nghi ngờ năng lực công ty nội thất Việt Nam. Nhưng các bạn đã thay đổi điều đó. Tôi rất hài lòng.